Warunki Usługi

Aktualne Warunki Usługi są aktualne przy zakładaniu konta, zamawianiu i używaniu konta hostingowego Gigahost, chyba że inna pisemna umowa została zawarta z Gigahost. Ważne punkty są podkreślone.

Regulamin ogólny

Konto hostingowe klienta jest normalnie otwarte zaraz po zaakceptowaniu tych warunków oraz po zapłaceniu za wybrany przez niego abonament. Klient otrzyma pisemne potwierdzenie otwarcia abonamentu drogą e-mailową zaraz po zaakceptowaniu warunków abonamentu.

Abonament

Abonament jest opłacany jednorazowo na 12 miesięcy, po czym kolejna opłata jest również pobierana za kolejne 12 miesięcy. Konta hostingowe posiadają prawo do pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od zakupu.Abonament nie jest wiązący, lecz nie jest możliwy zwrot pieniędzy po upływie 30 dni. Abonament może być w każdej chwili przerwany przez klienta w panelu kontrolnym.

Jeżeli Gigahost podniesie ceny usług w trakcie trwania abonamentu, klient nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.Gigahost ma prawo, według własnego uznania, anulować abonament z 14-dniowym pisemnym ostrzeżeniem wysłanym pocztą elektroniczną lub listem wysłanym na zarejestrowany adres zamieszkania i/lub adres e-mail klienta w zamian za zwrot kwoty przedpłaty klienta obliczonej w proporcji do pozostałego okresu abonamentu klienta.Po zaakceptowaniu przez klienta warunków biznesowych, w tym podjęcia pierwszej płatności za pomocą karty płatniczej, klient wyraża zgodę na rozpoczęcie przez Gigahost niezbędnych procesów przygotowujących do udzielenia klientowi dostępu do konta hostingowego.W związku z tym klient nie jest uprawniony do żałowania zamówienia abonamentu po tym, jak klient zaakceptował warunki handlowe i dokonał płatności, por. Art. duńska ustawa o ochronie konsumenta §12, art. 2.

Utrata ważności subskrypcji

Po upływie 12 miesięcznego abonamentu, klient ma możliwość wykupienia abonamentu na kolejne 12 miesięcy.Każdy klient dostanie przypomnienie 30 dni przed upływem abonamentu.Jeżeli jednak klient nie zdecyduje się przedłużyć abonamentu, Gigahost zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich danych z konta hostingowego klienta 24 godziny po upływie abonamentu (łącznie z bazami danych i adresami e-mailowymi).

Płatność

Klient płaci za abonament używając karty płatniczej lub innej metowy wspieranej przez Gigahost. Gigahost nie wprowadza zmian do opłat za karty płatnicze. Kiedy platność (i zamówienie) są gotowe, klient otrzyma fakturę na podany przez niego e-mail. Wszystkie faktury można znaleźć w panelu kontrolnym. Jeżeli jesteś klientem z Unii Europejskiej, skontaktuj się z nami odnośnie odprowadzenia podatku VAT.

Używana przestrzeń dyskowa

Zabronione jest przechowywanie na koncie hostingowym treści nielegalnych lub chronionych prawem autorskim.Do tego zaliczają się filmy (lub klipy z filmu), muzyka, oprogramowanie lub zdjęcia. Zabronione są duże pliki do pobierania, pornografii, streamingu mediów lub ich przechowywaniu jeżeli nie są one związane z użytkowaniem twojej strony, e-mailu czy bazy danych.

Gigahost zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów, które w nieuzasadniony sposób obciążają serwery.Klient nie może korzystać z konta hostingowego lub serwerów Gigahost w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów lub w jakikolwiek sposób korzystać z serwerów Gigahost w sposób niezgodny z aktualnym ustawodawstwem duńskim.Gigahost oferuje bezpłatny ruch na wszystkich kontach hostingowych. W przypadkach rażącego wykorzystywania tego, Gigahost zastrzega sobie prawo do ograniczenia ruchu / pasma klienta. Klient jest sam odpowiedzialny za to, aby jakiekolwiek dane na koncie hostingowym nie naruszały interesów osób trzecich.Klient nie może odsprzedawać usług Gigahost w formie hostingu, hostingu plików, hostingu zdjęć itd. Gigahost zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta hostingowego klienta w przypadku dalszej eksploatacji lub nadmiernego użytkowania.

Rezygnacja

Gigahost zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta hostingowego klienta w razie złamania Warunków Usługi.Nastąpi to jednak po powiadomieniu klienta o naruszeniu Warunków Usługi. Ostrzeżenie wysyłane jest drogą e-mailową na podany przez klienta adres. Gigahost zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które może ponieść klient w związku z zawieszeniem konta hostingowego klienta, w tym bezpośrednią stratę lub pośrednią stratę, stratę operacyjną, szkody następcze, reputację, utratę danych i przywracanie danych.

Niezawodność operacyjna

Gigahost zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub ograniczenia dostępu do konta hostingowego lub zakresu usług, które są objęte abonamentem, w zakresie, w jakim Gigahost widzi takie ograniczenie konieczne ze względów operacyjnych i/lub bezpieczeństwa.

Gigahost zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub ograniczenia dostępu do konta hostingowego lub zakresu usług, które są objęte abonamentem, w zakresie, w jakim Gigahost widzi takie ograniczenie konieczne ze względów operacyjnych i/lub bezpieczeństwa.

Backup

Gigahost bez przerwy, w normalnych okolicznościach, przeprowadza backup wszystkich danych zebranych na serwerach Gigahost aby zminimalizować straty w przypadku mechanicznych uszkodzeń.Jakkolwiek, Gigahost nie ma obowiązku przeprowadzać backup materiałów (i oprogramowań) na swoich serwerach (łącznie z e-mailami), dlatego zachęcamy naszych klientów do samodzielnych backupów własnych danych.

Informacje klienta

Zakładając konto hostingowe, Gigahost zarejestruje dane klienta w bazie danych klientów Gigahost.Gigahost zachowuje i przetwarza owe dane zgodnie z duńskim prawem o przetwarzaniu danych osobowych. To oznacza, że Gigahost nigdy nie przekaże tych danych osobom trzecim.W związku z tym, klient ma obowiązek samodzielnie powiadomić o jakichkolwiek zmianach w swoich danych osobowych, jeżeli takowe nastąpią. Jednak Gigahost zastrzega sobie prawo do uzyskania dostępu do przechowywanych danych klienta w zakresie, w jakim, zgodnie z najlepszą opinią Gigahost, jest to konieczne ze względów operacyjnych i/lub bezpieczeństwa. Gigahost oraz jego pracownicy w tym przypadku są związani do zachowania tajemnicy zawodowej. Odpowiedzialnością klienta jest upewnienie się, że wszystkei podane przez niego dane są poprawne.

Odpowiedzialność

Używanie konta hostingowe jest w każdym przypadku na własne ryzyko i odpowiedzialność. Gigahost nie bierze żadnej odpowiedzialności za kontent, łącznie z jego dokładnością, jakością i legalnością itp. otrzymany za pośrednictwem internetu. Gigahost nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z użytkowaniem konta hostingowego lub innych usług przez klienta. Gigahost zrzeka się w ten sposób odpowiedzialności za bezpośrednie straty i pośrednie straty, w tym stratę operacyjną, szkody wtórne, reputację, utratę danych i koszty przywrócenia danych.

Zmiany w Warunkach Biznesowych

Gigahost ma prawo do zmian warunków firmowych z 30 dniowym uprzedzeniem.

Wsparcie

Kontakt ze wsparciem technicznym jest możliwy pod adresem support@gigahost.uk. Dodatkowo, klient może kontaktować się ze wsparciem bezpośrednio z panelu kontrolnego. Wsparcie techniczne jest darmowe. Gigahost nie prowadzi wsparcia telefonicznego.

Automatyczne przedłużenie abonamentu

Jeżeli sobie tego życzysz, możesz zarejestrować swoją kartę kredytową w panelu kontrolnym i używając karty wybrać funkcję automatycznego odnawiania abonamentu dla twojego konta hostingowego. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej opcji, Gigahost podejmie próbę pobrania kwoty z twojej karty za następne 12 miesięcy abonamentu 60 dni przed upływem ważności twojego konta. Zaraz potem otrzymasz fakturę na swój e-mail. W tym wypadku klient odpowiada za poprawność podanych nam informacji w razie gdyby karta straciła ważność lub została zablokowana. Klient może w każdym momencie zrezygnować z automatycznych płatności i usunąć swoją kartę płatniczą lub dodać nową w panelu kontrolnym.

Gigahost, 9. lipca 2005r, zaktualizowany 22. lutego 2008r. Sekcja o automatycznym przedłużaniu abonamentu dodana 24. kwietnia 2010r.