Cron jobber

Cron jobber

Kjør dine PHP-scripts med spesifikke intervaller - år, måneder, dager eller timer. Enkelt til å utføre den periodiske rengjøring, systemsjekk, backup - eller til å sende en påminnelse. Sett opp så mange periodiske jobber som du ønsker i kontrollsenteret uten ytterligere kostnader.

Hva er cron-jobber?

Cron jobber - også kaldt periodiske jobber - er en funksjon hvor du har mulighet for at serverene kaller en side eller script på konfigurerbare tidspunkter. Denne funksjonen gjør det mulig for scripts å gjøre regelmessige handlinger - helt automatisk og uten at du skal aktivt inn å gjøre noe.

Hvordan setter man opp cronjobber

Cron jobber kan settes opp i kontrollsenteret via et brukevennlig interface. Det er mulig å kjøre periodiske jobber på alle domenene dine hos Gigahost, i mange forskjellige intervaller - alt fra en gang i året til en gang i timen.