MySQL-databaser

MySQL-databaser

The worlds most widely popular open source database.

Ubegrenset

Opprett så mange databaser du ønsker, f.eks èn til hver av dine prosjekter. Dette gir deg muligheten til å dele opp innhold, så du enkelt kan administrere flere sites. Det er naturligvis adgang, uten ekstra oppsett til online-administrasjon via phpMyAdmin. Du har mulighet til å lagre så mye data du ønsker i et ubegrenset antall databaser og tabeller under den alminnelige kvoten, som på nåværende tidspunkt er 44.7 GB.

Sikker

For å gjøre sidene dine enda mer sikre og beskytte mot typiske angrep, er databasene dine satt opp med et annet passord. På den måten vil et uheldig angrep bety minimal skade.